Győri Ének- és Zeneegylet

Original Digitális objektum not accessible

Azonosítási adatcsoport

Entitás típusa

Szervezet/testület

Kitüntetett névalak

Győri Ének- és Zeneegylet

Párhuzamos névformák

  • Győri ének- és zenegylet

Egyéb szabvány szerinti névalak(ok)

Más névformák

A szervezetek/testületek egyedi azonosítói

Leírási adatcsoport

Létezés időköre

1862 - 1949

Története

A győri Ének- és Zeneegyletet 1862-ben a világhírű győri születésű karmester, Richter János édesapja Richter Antal alapította. Az egylet nagy jelentőséggel bírt a város kulturális életében. Az egylet zeneiskolát is fenntartott.

Helyek

Jogi helyzete

Funkció, foglalkozás, tevékenység

"A magasabb ének- és zeneművészetet átalában, különösen pedig nemzeti irányban fejleszteni, ápolni és az ez iránt tapasztalt közönyösséget oszlatni, az emel- letti részvétet, rokonszenvet ébreszteni, emelni, majd hangversenyekben, majd pedig nemzeti, polgári, avagy egyházi közünnepekbeni részvéttel az ének- és zenevarázs erejével az érzelmekre nemesítőleg hatni, s átalán jótékony czélokra rendezendő előadásokat kezdeményezni s azokon közreműködni, főleg pedig hazai népdalainkat, mint egyéb magasabb művészeti nemzeti dallamainkat és zeneműveinket, melyek a magyar nép örömeit és fájdalmait oly gyönyörűen és hiven hangoztatják, művészeti tekintetben ismertetni és terjeszteni; végre a körülményekhez képest egy énekképezdét és az egylet erejének idővel leendő gyarapodásával egy zeneiskolát felállítani." (Alapszabály, 1889.)

Feladatkör, hatáskör

Szervezeti felépítés/geneológia

Az egylet ügyeit 1 elnök, 1 igazgató, 1 jegyző, 1 ügyész, 1 pénztárnok, 1 hangmű-tárnok, 1 karmester és 12 tagból álló választmány igazgatja, kik évről évre választatnak. (Alapszabály, 1889.)

Általános kontextus

Kapcsolatok adatcsoport

Kapcsolódási pontok adatcsoport

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Elfoglaltságok

Ellenőrző adatcsoport

Iratképző azonosítója

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Karbantartási figyelmeztetések

  • Vágólap

  • Exportálás

  • EAC

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó helyek