Showing 1841 results

Archival description
Advanced search options
Print preview Hierarchy View:

310 results with digital objects Show results with digital objects

A város magánokiratai

A város által kötött szerződésekre és kezdeményezett perekre, továbbá határjárásokra, kiváltságokra, kegyúri jogokra stb., vonatkozó iratok. Az iratok az időrendi sorrendnek megfelelően 1-tõl 4991-ig terjedő sorszám szerint rendezettek. A név- és tárgymutató az irat keletkezési évére és számára utal. Ténylegesen az állag és mutatója tartalmazza az 1849-1854 közötti időszakot.

Győr város törvényszékének iratai, tárnokszéki perek másolati jegyzőkönyve

Tárnoki székek üléseiről vezetett jegyzőkönyvek találhatók ebben az állagban. Jegyzőkönyvek: 1744-1835-ig terjednek. Az 1801-dik évtől mutatóval egybekötve. A jegyzőkönyvek 1744-ben kezdődnek, ez a könyv azonban tartalmazza az 1551-től az 1618-dik évig tartó jegyzőkönyvek tartalmi kivonatát is. Mutatók csak az 1801-dik évtől állnak a kutató segítségére. Ezek részben betűrendben tartalmazzák az érdekelt felek neveit, részben lajstromok, vagyis az ügyek sorrendjében tartalmazzák a fenti adatokat.

Magánfelek beadványai (memorialia privata)

Magánosok kérvényei a városi tanácshoz vegyes közigazgatási ügyekben (1743 -1758) Az iratok 1-tõl 340-ig terjedő sorszám szerint rendezettek. Segédeszközül az 1758-ban készült névmutató használható, ez az irat számára utal. Az iratsorozat összefügg a tanácsi jegyzőkönyvekkel. Az 1-tõl 71-ig a számozott iratok hiányoznak.

Új polgárok könyve (album neocivium)

Győri polgárok névsorát tartalmazó kimutatások és az úgynevezett új polgárok bejegyzései. A név mellett jelezve van a lefizetett illeték mennyisége is. Az első kötethez külön névmutató található, a második kötethez a névmutató hozzá van kötve.

Magánosok részére teljesített vizsgálatok iratai (inquistiones pro parte privatorum)

A városi hatóság által vegyes ügyekben megejtett vizsgálatok irata. Négy úgynevezett csomó iratanyagát időrendbe szedték és 1-től 257-ig futó sorszámmal látták el. Ehhez névmutatót is készítettek, mely az irat keletkezési évére és számára utal. Három csomóban időrendben szerepelnek ugyan az iratok, de nincsenek sorszámozva és nincs hozzá mutató sem. Az iratok ugyanabból a korból valók, mint az előzőek, valószínű, hogy ez a három csomó egy későbbi gyűjtés eredménye.

Váci Asztalos Céh iratai

 1. kötet Általános céhszabályzat 1815
 2. kötet Általános céhszabályzatból kivonat 1834, 10–20. cikkely
 3. kötet Céhtaggá fogadások jegyzőkönyve 1743–1871
 4. kötet Mesterek felvételének jegyzőkönyve 1785–1868
 5. kötet Tanonclajstrom 1833–1870
 6. kötet Bejárások nyilvántartása 1780–1852
 7. kötet Pénztárkönyv 1826–1870
 8. kötet Számadási könyv 1831–1865
 9. irat Zoller Mihály szabadulólevele 1838
 10. irat Pichler Frigyes (Fridrich) szabadulólevele, 1846
  11.. csomó Egyes személyekkel kapcsolatos iratok 1864–1872, B–V
 11. csomó Vasárnapi iskolai bizonyítványok, 1859–1872 B–S
 12. irat Galgóczi Pál asztalossegéd temetésével kapcsolatos rendelkezés 1861
 13. irat A magyar kormány rendelete a remekeléssel kapcsolatban 1851
 14. csomó Számadások 1857–1872,
 15. csomó Pénzügyi iratok 1847–1872, Pénzek ki- és befizetése
 16. csomó Nyugták 1823–1869.

Királyi rendeletek könyvei (prothocollum resolutionum regium)

Királyi végzések, döntések másolatai a várost vagy a város lakóit érintő ügyekben. Jegyzőkönyvek névmutatóval ellátottak: 1744-1845. A bejegyzések az egyes kötetekben sorszámmal ellátottak, az időrend azonban még az egyes köteteken belül sem következetes. Ami valószínűleg azzal magyarázható, hogy az iratokat akkor adták le másolásra, amikor azokra már nem volt szükség.

Végrendeletek

Magánosok végrendeleteiből alkotott gyűjtemény: Az iratok időrendben 1-től 1600-ig terjedő sorszámmal vannak ellátva. Az anyaghoz betűrendes névmutató készült, amely az irat keletkezési évére, számára és régi elhelyezésére utal. Az 1850. utáni anyagot már nem sorszámozták a forrásokhoz, hanem betűrendbe szedték.

Results 61 to 80 of 1841