310 találat látható

Iratleírás
Digitális objektumokkal
Részletes keresési lehetőségek
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:

Győr város törvényszékének iratai, Budai Királyi Ítélőtábla leiratai (intimata Tabulae Regiae Judiciariae Budensis)

Budán székelő kir. ítélőtábla leiratai a Győr városi törvényszékhez. Az iratok az időrendet követve 1-88-ig lettek sorszámozva. 1789-től az 1790-dik évig azonban az iratok már nincsenek sorszámozva, sem a mutatóba bevezetve. A névmutató az irat keletkezési évére (régi elhelyezésére) és számára utal.

Győr Szabad Királyi város tanácsának iratai, kamarai rendeletek (decrata cameralia)

A m. kir. udvari kamara Győr városához intézett rendeletei pénz és gazdaság ügyekben. Iratok: 1743-1836, névmutató: 1603-1836-ig terjednek. Rendezéskor az iratokat időrend szerint rendezték és sorszámozták. A későbben keletkezett iratokat is ugyanolyan rendszer szerint csatolták a sorozathoz.

1-20 találat a 310 találat közül