állag c - Püspökvác Mezőváros Tanácsa Tanácsi iratok

Open original Digitális objektum

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU VVL V-0001-c

Cím

Püspökvác Mezőváros Tanácsa Tanácsi iratok

Dátum(ok)

  • 1612–1905 (Keletkezés)

Leírási szint

állag

Terjedelem, adathordozók

1,3 ifm

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Püspökvác törökkor előtti levéltári iratanyaga megsemmisült, az ezt követő korszak iratanyaga is részben elpusztult, részben erőteljesen és szakszerűtlenül többször is selejtezték. Az 1743-ig területileg és közigazgatásilag osztatlan Vác város levéltári anyagát sem a korábbi, sem a jelenlegi rendezés során nem választottuk el az ekkor alakuló Püspökvác (illetve Káptalanvác) iratanyagától. Az 1712 és 1769 között önálló jobbágyközség, Kisvác iratanyaga nem maradt fenn, de a település történetére vonatkozó kevés irat megtalálható az „anyaközség”, Püspökvác irataiban.

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

A régi okmányok iratsorozat eredeti irattári rendjét nem lehetett visszaállítani, mivel az egyetlen erre utaló támpont az iratok hátlapján levő, különböző időszakokból származ, barna tintával vagy vörös ceruzával írt arab számok voltak.
Hogy ezek milyen kútfőket, fasciculusokat jelöltek, vagy az időrendre alapuló levéltári (irattári) ügyiratszámok voltak, a korabeli irattári segédletek hiányában nem volt megállapítható.
A többi irat esetében az iratok rendjét kronologikusan, s ezen belül részben tematikusan alakítottuk ki.
Az iratok a darabszintű segédlet átnézésével, illetve egyes szavakra, nevekre a szövegszerkesztő keresőjével kutathatók.

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Generált segédlet

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Digitális objektum (Külső URI) jogi státusz adatcsoport

Digitális objektum (Referencia) jogi státusz adatcsoport

Digitális objektum (Bélyegkép) jogi státusz adatcsoport

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek