Váczvidéki Egyetemi Ifjak Köre

Original Digitális objektum not accessible

Azonosítási adatcsoport

Entitás típusa

Szervezet/testület

Kitüntetett névalak

Váczvidéki Egyetemi Ifjak Köre

Párhuzamos névformák

  • Vácz-vidéki Egyetemi Ifjak Köre

Egyéb szabvány szerinti névalak(ok)

Más névformák

A szervezetek/testületek egyedi azonosítói

Leírási adatcsoport

Létezés időköre

1889 - 1892

Története

Egyes városok kulturális, közösségi életében a társaskörök, egyesületek élete meghatározó. Így volt ez a dualizmus korában is, amikor szabadon (bejegyezve, minisztériumi engedéllyel) működhettek kulturális egyesületek az országban. Vác sem volt kivétel ez alól. Jelen írásunkban a rövid életet megért, de egy ideig meglehetősen aktív Váczvidéki Egyetemi Ifjak Köréről (a sajtóban kevésbé gyakran Vácz-vidéki Egyetemi Ifjak Köreként is szerepel) emlékezünk meg. Ez az egyesület egy kísérlet volt a helyi ifjúság, értelmiség összefogására. Az egyesület sok rendezvényen részt vett, úgymint koncerteken, táncmulatságokon, hazafias ünnepélyeken (pl. március 15, július 17, október 6), banketteken, felolvasó-esteken. Ezen rendezvénytípusok közül többek között felolvasó-esteket önállóan is tartottak, míg a hazafias ünnepélyeket más egyesületekkel és a városi hatóságokkal együtt szervezték.
A városi kommemoratív eseményekben is részt vett aznap a kör, hol szavalataival, hol csupán részvételével. 1890-ben például négy helyi egyesület vette kezébe III.15-e megszervezését: a Váczvidéki Egyetemi Ifjak Köre, a Dalegyesület, az Első Általános Ipartársulat, valamint a Római Katholikus Legényegylet. A Dalegyesület szavalta a Szózatot és egy másik, meg nem nevezett éneket. Gregus Dániel az ifjak képviseletében szavalt Bajza-verset, míg a fővárosi egyetemi olvasókör küldötte, Alpári Lajos mondta az ünnepi beszédet. Tagjai közt tudhatta Tragor Ignácot is.
Az egyetemi ifjak köre 1892-ben szűnt meg, mindössze 3 év fennállás után.

Helyek

Az egyesület üléseit Pesten tartotta, a Báthory Kávézóban, a Kecskeméti utcában.

Jogi helyzete

Az egyesület rövid, szalmalángszerű lelkesedés, ugyanakkor pár évi rendszeres és a sajtó, valamint a városi képviselőtestület által is elismert hazafias aktivitás (értendő ezalatt elsősorban a megemlékezéseken való aktív részvétel) után 1892-ben megszűnt.

Funkció, foglalkozás, tevékenység

A kör ügykezelési szabályzatának I. Fejezete kimondta, hogy legalább két nagyobb estélyt rendez évente, március 15-én és november 25-én.
A kör évente két pályázatot is hirdetett. Egyet tudományos, egyet pedig szépirodalmi témában.

Feladatkör, hatáskör

Az egyesület alapszabályát 1889-ben fogadták el. A körnek az alapszabály II. fejezetében rögzített célja kettős: „a) a Budapesten tartózkodó váczvidéki egyetemi ifjúságnak módot nyújtani az egymással való érintkezésre” illetve „b Vácz és vidékének társadalmi életét… élénkíteni”

Szervezeti felépítés/geneológia

Általános kontextus

Kapcsolatok adatcsoport

Kapcsolódási pontok adatcsoport

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Elfoglaltságok

Ellenőrző adatcsoport

Iratképző azonosítója

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Karbantartási figyelmeztetések

  • Vágólap

  • Exportálás

  • EAC

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó helyek