Fond 0001 - Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye

Váci Asztalos Céh iratai Váci Ács Céh iratai Váci Csizmadia Céh iratai Váci Hentes Céh iratai Váci Kerékgyártó Céh iratai Váci Kovács és Bognár Céh iratai Váci Kőfaragó és Kőműves Céh iratai Váci Magyar Szabó Céh iratai Váci Mészáros Céh iratai Váci Molnár Céh iratai Váci Német Szabó Céh iratai Váci Német Varga Céh iratai Váci Szíjgyártó Céh iratai Vándorkönyvek Váci Földműves Céh iratai Takács Céh iratai Céhes mesterlevelek gyűjteménye

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU VVL IX-0001

Cím

Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye

Dátum(ok)

  • 1705–1899 (Keletkezés)

Leírási szint

Fond

Terjedelem, adathordozók

1,37 ifm

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

Szervtörténet

Vácott a céhek története évszázados múltra tekint vissza. A város kedvező földrajzi fekvése, gazdasági és politikai helyzete lehetővé tette a kézművesipar és kereskedelem virágzó fejlődését, amely elősegítette a céhek korai kialakulását. Már az 1600-as évek elejéről vannak adataink arra, hogy egyes iparágak nagy hatáskörrel rendelkező testületekbe, céhekbe tömörültek. A céh-szervezet egyik legfontosabb feladata volt a szakma védelme. Hogy létüket biztosítsák kiváltságleveleket kértek és kaptak leggyakrabban a királytól, de kérhettek más városbeli céhtől, vagy a földesúrtól is.
A céhek tagjai a mesterek és a legények voltak. A mesterséget kitanulni akaró ifjú 10-12 éves korban inasnak szegődött el valamelyik mesterhez. A tanulóévek 3-6 évig tartottak, letelte után az inas felszabadult. Utána még egy fél évig köteles volt mesterénél dolgozni. Ez volt az apródév. Utána tette le a társpoharat, amely nagy ünnepség keretében folyt le. A társpoharat mindenkinek le kellett tenni, vagy pénzben megváltani és csak akkor lehetett legény. Ekkor kapta meg a szabaduló levelet és vándorútra kelt. Pár évig járta az országot, más-más mesterekhez szegődve tökéletesítette tudását. Hazatérése után kötelessége volt remeket készítenie. Ennek sikeres elvégzése után ünnepélyes keretek között mesterré avatták. Ezzel a céh teljes jogú tagja lett, műhelyt nyithatott, segédeket tarthatott.
A mesteremberek számát nem korlátozták, csak abban az esetben, ha veszélyeztették a tisztességes megélhetést.
A céhnek különböző tisztségviselői voltak. Élén az évenként választott céhmester állt. Kötelessége volt a céh képviselete a hatóságok előtt, a céhszabályzat betartatása, a tagok érdekeinek védelme, munkájuk és erkölcsi magaviseletük ellenőrzése, a gyűléseken, lakomákon való elnöklés. Nála volt a céhláda, a céh jelképe, ö ügyelt a vásári rendre is. További tisztségviselők voltak: a műlátó mesterek, ifjú, vagy szolgáló mesterek, a céh jegyző, valamint a hatóság részéről kiküldött céhbiztos, aki a céh és a hatóság közötti kapcsolatot tartotta fenn.
A műlátó mesterek kötelessége volt havonta legalább egyszer, de vásárok előtt különösen végigjárni a műhelyeket és megvizsgálni a munkákat. Amelyek nem feleltek meg a követelményeknek, elkobozták. Ők felügyeltek a kontárokra is, akikkel szemben a legnagyobb szigorral jártak el.
A céh írásbeli dolgait a céhjegyző végezte. Ő vezette a jegyzőkönyvet, írta meg az inas,-mesterlevelet, a legények részére a vándorló levelet.
in.: Váci céhek - váci iparosok, szerk.: Korkes Zsuzsa

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743–1872, 0,14 fm
b) A Váci Ács Céh iratai 1767–1872 (–1882), 0,08 fm
c) A Váci Csizmadia Céh iratai 1726–1874 (–1889), 0,08 fm
d) A Váci Hentes Céh iratai 1828–1872, 0,10 fm
e) A Váci Kerékgyártó Céh iratai 1705–1863, 0,10 fm
f) A Váci Kovács és Bognár Céh iratai 1723–1863 (–1882), 0,10 fm
g) A Váci Kőfaragó és Kőműves Céh irata 1731–1874 (–1891), 0,20 fm
h) A Váci Magyar Szabó Céh iratai 1809–1874 (–1878), 0,02 fm
i) A Váci Mészáros Céh iratai 1763–1874 (–1884), 0,12 fm
j) A Váci Molnár Céh iratai 1772–1869, 0,09 fm
k) A Váci Német Szabó Céh iratai 1738–1873, 0,07 fm
l) A Váci Német Varga Céh iratai 1728–1899, 0,05 fm
m) A Váci Szíjgyártó Céh iratai 1848, 0,03 fm
n) Vándorkönyvek 1830–1862, 0,02 fm
o) A Váci Földmíves Céh iratai 1818–1830, 0,01 fm
p) A Váci Takács Céh iratai 1858, 0,01 fm

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Generált segédlet

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Publikációk

Duray Kálmán: A váci céhek; Vác, 1912.
Váci céhek - váci iparosok, szerk.: Korkes Zsuzsa, 1981. Vác

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek