Fond 0015 - Senior Váci Kötöttárugyár (1982-ig Váci Kötöttárugyár) iratai

Senior Váci Kötöttárugyár Bér- és Munkaügyi Osztály iratai Senior Váci Kötöttárugyár Igazgatósági iratok Senior Váci Kötöttárugyár Tervosztály iratai Senior Váci Kötöttárugyár Műszaki Osztály iratai Senior Váci Kötöttárugyár Anyag- és Áruforgalmi Osztály iratai Senior Váci Kötöttárugyár Főkönyvelőség iratai Senior Váci Kötöttárugyár Egyeztető Biztottság és a Vállalati Munkaügyi Döntőbizottság iratai Senior Váci Kötöttárugyár Fegyelmi Bizottság iratai Senior Váci Kötöttárugyár Szakszervezeti Bizottság iratai Váci Kötött Sportkör (Váci Vörös Lobogó Szövő Sportkör) iratai Senior Váci Kötöttárugyár MSZMP- és KISZ- szervezet iratai
Open original Digitális objektum

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU VVL XXIX-0015

Cím

Senior Váci Kötöttárugyár (1982-ig Váci Kötöttárugyár) iratai

Dátum(ok)

  • 1948–1988 (Keletkezés)

Leírási szint

Fond

Terjedelem, adathordozók

15,01 ifm

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

(1889 - 2000)

Szervtörténet

A Senior Váci Kötöttárugyár készítette Magyarország legnépszerűbb szabadidőruháit. A váci gyárat 1889-ben Leichtner Benő alapította Az Első Magyar Szövő- és Kötőgyár Rt néven.
A sikeres és folyamatosan fejlődő üzem 2700 embernek adott munkát és évente mintegy 6-7 millió konfekcionált terméket állított elő.
A folyamatos fejlődés lehetővé tette, hogy fiókgyárakat hozzanak létre Selmecbányán, Pásztón, Jászapátin.
Nemcsak hazánkban, de a határon túlra is rendszeresen exportálta termékeit: Anglia, Ausztrália, Kisázsia, Franciaország, Hollandia és a környező országok is szerették megbízható minőségét.
Még az Adidas is Vácott gyártatta szabadidőruháinak egy részét.
A mackókon kívül harisnyát, gyermekruhákat, fürdőruhákat is gyártottak.
Az ezredfordulóra a gyár termelése elapadt a textilipart sújtó nemzetközi válság miatt így 2000-ben felszámolás alá került.

2010-ben lelkes fiatalok újjá élesztették a hajdani nagy márkát a Senior® szabadidőruhákon keresztül

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

a) Igazgatósági iratok 1948—1987 1,30 fm
A) Vezetőségi ülési jegyzőkönyvek 1950, 1973
B) Az államosítás iratai 1948
C) Levelezés a felügyeleti hatóságokkal 1948—1973
D) Adóügyi iratok 1948—1951
E) Jogügyi iratok 1950—1963
F) Ügyviteli iratok 1950—1976
G) Szociális és munkásellátási ügyek 1951—1987
H) Rendészeti ügyek 1960—1975
I) Igazgatói levelezés 1957
J) Igazgatói Tanács iratai 1968—1975
K) Belső ellenőrzés iratai 1960—1970

b) A Tervosztály iratai 1948—1987 4,70 fm
A) Ipari tervek 1948—1987
B) Pénzügyi előirányzatok és tervek 1948—1980
C) Statisztikai iratok 1948—1987
D) Terv-és békekölcsön jegyzés iratai 1949—1955

c) A Műszaki Osztály iratai 1948—1987 0,70 fm
A) Beruházási iratok 1948—1987
B) Műszaki intézkedési tervek 1960—1975
C) Újítási iratok 1948—1969
D) Normák 1949—1956
E) A műszaki és értelmiségi ülések iratai 1950

d) Az Anyag- és áruforgalmi osztály iratai 1949—1973 0,20 fm
e) A Bér- és munkaügyi osztály iratai 1948—1978 0,80 fm
f) A Főkönyvelőség iratai 1948—1980 4,20 fm
A) Főkönyvelői iratok 1950—1964
B) Mérlegek 1949—1980
C) Főkönyvi kivonatok 1953—1959
D) Leltárak 1949—1967
E) Pénzügyi iratok 1948—1979

g) Az Egyeztető Bizottság és a Vállalati Munkaügyi Döntőbizottság iratai, 1950—1979 0,15 fm
h) A Fegyelmi Bizottság iratai 1950 0,05 fm
i) A Váci Kötöttárugyár Szakszervezeti Bizottságának iratai 1948—1985 2,40 fm
A) Jegyzőkönyvek 1949—1979
B) Általános iratok 1951—1985
C) A bizottságok iratai 1951—1976
D) A munkaverseny és brigádmozgalom iratai 1948—1982
E) A Társadalmi Bíróság iratai 1960—1974

j) A Váci Kötött Sportkör (Váci Vörös Lobogó Szövő Sportkör) iratai, 1954—1957, 1965—1969 0,01 fm
k) A vállalat párt- és KISZ szervezetének iratai 1950—1988 0,49 fm

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Generált segédlet

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Digitális objektum (Mester) jogi státusz adatcsoport

Digitális objektum (Referencia) jogi státusz adatcsoport

Digitális objektum (Bélyegkép) jogi státusz adatcsoport

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek