Gánti Tibor dr.

Original Digitális objektum not accessible

Azonosítási adatcsoport

Entitás típusa

Személy

Kitüntetett névalak

Gánti Tibor dr.

Párhuzamos névformák

Egyéb szabvány szerinti névalak(ok)

Más névformák

A szervezetek/testületek egyedi azonosítói

Leírási adatcsoport

Létezés időköre

  1. szeptember 10 - 2009. április 24.

Története

Gánti Tibor 1933-ban született Vácott. Édesapja órásmester volt. A Naszályon tett diákkori kirándulásai egy életre megszerettették vele a természetet. Később is szívesen vonult vissza a Dunakanyarba. Középiskolai tanulmányait Vácott végezte, de az utolsó évben Budapestre került. Ott is érettségizett, majd a budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki karán szerzett diplomát. Több munkahely után (pl. a váci Forte Fotokémiai Kutató) ledoktorált élelmiszer-kémiai témában. Ezt követően ipari mikrobiológia témakörben szerzett kandidátusi fokozatot. A Magyar Biológiai Társaság főtitkára (1978-1986), a Természet Világa főszerkesztője (1980-1990). 1980-ban védte meg nagydoktori disszertációját az elméleti biológia területén. Címzetes egyetemi tanárként 1981-óta akadémiai kutató volt az ELTE Genetikai, illetve Növényrendszertani Tanszékén (1981-1999). Kutatómunkáját az MTA Ökológiai Modellező Csoportjának tudományos tanácsadójaként végezte. 1987. és 2002. között a Váci Múzeum Egyesület elnöke. 2003-tól a Collegium Budapest munkatársa volt. 2009-ben hunyt el Nagymaroson.
Egyetemi tanulmányok és tudományos fokozatok:
Dipl. Chem. Eng. Technical University, Budapest, 1958
Dr. techn. Technical University, Budapest, l962
Candidate of biol. Sci. Hungarian Academy of Sciences, l974
Honorary docent: Eötvös University, Budapest, 1974
Doctor of biol. Sci. Hungarian Academy of Sciences, 1980
Honorary professor: Eötvös University, Budapest, 1982
Munkahelyi pozíciók:
1951-1952 Laboratory assistant. Bacteriological Laboratory, Factory of Canned Food, Dunakeszi.
1953-1954 Laboratory assistant. Photochemical Research Institute, Vác.
1958-1965 Head, Yeast Laboratory, Yeast Factory, Budapest
1965-1974 Head, Biochemical Department. REANAL Factory of Laboratory Chemicals, Budapest
1974-1999 Scientific Consultant, Ecological and Modelling Research Group of Hung. Acad. Sci., Budapest
1992-2000 Director, Cogitator deposit company, Nagymaros
Tanári pozíciók:
1968-1972 Guest lecturer of industrial biochemistry, Eötvös University, Budapest
1974-1976 Guest lecturer of the theoretical biology, University of Gödöllô
1975-1979 Guest lecturer of the theoretical biology, József Attila University, Szeged
1978-1999 Guest professor of the theoretical biology, Eötvös University, Budapest
Egyéb pozíciók:
1968-1973 Member, Presidency of the Hungarian Biochemical Society
1978-1986 General Secretary, Hungarian Biological Society
1980-1988 Member, Presidency of the Hungarian Astronautic Society
1986-1992 President, Environmental Council of the Federation of Scientific and Technical Societies of Hungary
1980-1992 Member, Presidency of the Federation of Scientific and Technical Societies of Hungary
1980-1990 Chief editor of Természet Világa (a Hungarian journal, similar to the Scientific American)
2000-2001 Fellow of Collegium Budapest (Institute for Advanced Study)
Díjak, elismerések:
1982 Herman Otto díj
1986 MTESz díj
1989 Pro Natura medál

Helyek

Vác
Nagymaros

Jogi helyzete

Funkció, foglalkozás, tevékenység

Kutatói pályáját is a természet szeretete és kutatása határozta meg. Vegyészként és az elméleti biológia professzoraként is munkássága két fő irányba mutatott. Egyrészt az élet mibenlétének megismerésére, a sejt működésének modellezésére irányult. Másrészt a természetvédelemre, az élővilág megőrzésére irányult.

Munkásságának csúcsa az élet egy lehetséges definícióját nyújtó kemotonelmélet. Ez olyan összetett rendszer kémiai modelljét írja le, amelyik hasonlít egy egyszerű sejtre. Rendelkezik az élő sejt (és általában az élő rendszer) három tulajdonságával (három alrendszerével). Ezek egyike egy önreprodukáló kémiai gépezet, amely kis molekulájú és nagy energiatartalmú vegyületekből nagy molekulájú, összetettebb vegyületeket állít elő. A második alrendszer az örökítő alrendszer, amely a sejtek DNS-éhez hasonló szerepkörű. Ez vezérli a kettős szálú nagymolekulák működését. (A kettős szálak egyes szálakra szétválva mintaként szolgálnak az újabb nagymolekulák szintéziséhez.) A harmadik a sejtmembrán szerepét betöltő alrendszer. A sejtek esetén ez a membrán gömb alakban veszi körül az előbb említett két alrendszert. Ez a membrán egyrészt átengedi a tápanyagokat befelé és a salakanyagokat kifelé. Ugyanakkor szigetelőként viselkedik a belső nagy molekulájú anyagok számára. A kemoton tehát az élő rendszerek egyik fontos egységének, a sejtnek a minimál-modellje. Gánti Tibor fontos szerepet játszott egy űrkutatáshoz is kapcsolódó modell kidolgozásában. Munkatársaival a marsi sötét dűnefoltokhoz (DDS) kapcsolódó DDS-MSO modellt dolgozta ki, mely mindmáig nyitott kutatási terület és egy érdekes jelenségcsoport a Mars felszínén.

Feladatkör, hatáskör

Szervezeti felépítés/geneológia

Általános kontextus

Kapcsolatok adatcsoport

Kapcsolódási pontok adatcsoport

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Elfoglaltságok

Ellenőrző adatcsoport

Iratképző azonosítója

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Karbantartási figyelmeztetések

  • Vágólap

  • Exportálás

  • EAC

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó helyek