Győri Képző- és Iparművészeti Társulat

Original Digitális objektum not accessible

Azonosítási adatcsoport

Entitás típusa

Szervezet/testület

Kitüntetett névalak

Győri Képző- és Iparművészeti Társulat

Párhuzamos névformák

Egyéb szabvány szerinti névalak(ok)

Más névformák

A szervezetek/testületek egyedi azonosítói

Leírási adatcsoport

Létezés időköre

1919 -1950

Története

A Győri Képző- és Iparművészeti Társulat alakuló közgyűlésére 1919. szeptember 28-án délelőtt 11 órai kezdettel, ünnepi keretek között került sor a Városháza Dísztermében. 1919 és 1944 között a Társulat 47 különféle kiállítást rendez.
Taglétszáma 1919-ben 350 fő, a legmagasabb 1923-ban: 1303 fő, 1947-ben már csak 273 fő.

Helyek

Győr

Jogi helyzete

Funkció, foglalkozás, tevékenység

A Társulat alapszabályzatban lefektetett általános célkitűzése az, hogy "a művészetet és az iparművészetet felkarolja, s a művészi ízlés nemesítésében irányítólag hasson". E cél megvalósításáért a Társulat "kiállításokat rendez; tagjai között műtárgyakból sorsolásokat rendez; szakmabeli munkák kiadásáról, újabb tapasztalatok és ismeretek terjesztéséről gondoskodik; nyilvános felolvasásokat, előadásokat, oktató tanfolyamokat rendez; általában a rendelkezésre álló eszközökkel mindenre vállalkozik, amit a szép iránt való érzék és jóízlés fejlesztése és a képző- és iparművészet érdekében kívánatosnak tart."

Feladatkör, hatáskör

Szervezeti felépítés/geneológia

Ügyvezető szervei: a közgyűlés, a választmány, a titkár, az elnökség és a különféle bizottságok.
ELNÖKÖK:
Benes Pál / gyáros, festőművész/ 1919-1931 /ettől 1932-ben bekövetkezett haláláig tiszteletbeli elnök/ dr. Bedy Vince /felsőházi tag, nagyprépost/ 1931-38 dr. Drobni Lajos / országgyűlési képviselő, ügyvéd/ 1938-tól Farkas Mátyás /polgármester/ 1919-től társelnök dr. Kuncz Jenő /alispán/ 1919-től társelnök dr. Némethy Ödön 1928-tól tiszteletbeli elnök

ALELNÖKÖK:
Nagy Győző /iskolaigazgató/ 1919-1922 Stadler Dezső /műépítész/ 1922-1925 /1925-től örökös tiszteletbeli alelnök/ dr. Höfer Vilmos /városi főjegyző/ 1925-1936 /ügyvezető alelnök/ dr. Valló István /városi tanácsos/ 1936-1938 /ügyvezető alelnök/ dr. Czingráber Lajos /ügyvéd/ 1938-tól /ügyvezető alelnök/ Herritz Oszkár /festő/ 1925-1931 /művészeti alelnök/
Hoffman Adolf /vezérigazgató/ 1931-1938 /művészeti alelnök/ Pandúr József /festő/ 1938-tól /művészeti alelnök/

Általános kontextus

Kapcsolatok adatcsoport

Kapcsolódási pontok adatcsoport

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Elfoglaltságok

Ellenőrző adatcsoport

Iratképző azonosítója

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Karbantartási figyelmeztetések

  • Vágólap

  • Exportálás

  • EAC

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó helyek