Showing 1841 results

Archival description
Advanced search options
Print preview Hierarchy View:

310 results with digital objects Show results with digital objects

Titkárság

Feladata elsőként szervezési és adminisztrációs: ellátta a tanács és a V. B. működésével kapcsolatos szervezési teendőket, segítette a tanácsi bizottságok munkáját; a tanács, valamint a tanács- és vb-tagok működésével kapcsolatos nyilvántartásokat. Közreműködött a választásokkal kapcsolatos feladatok ellátásában. Jogi feladatai közé tartozott a jogi véleménynyilvánítás, a tanácsra és vállalataira vonatkozó jogszabályok figyelemmel kísérése. Propaganda és információs feladatai közé tartozott a tanács és szervei tájékoztatására szolgáló kiadványok, propaganda anyagok szerkesztése, előkészítése; területszervezési feladatok ellátása, a városi kirendeltségek munkájának ellenőrzése; a hivatal működésével kapcsolatos szervezési, gazdasági és gondnoki teendők ellátása.

Személyzeti és Oktatási Osztály (Csoport)

Az 1001/1968. sz. Korm. határozat értelmében a Titkárságon belül önálló személyzeti és oktatási csoportvezető (főelőadó) végezte mindazon személyzeti teendők ellátását, amellyel az elnök megbízta. További feladata a tanácsi hivatal személyzeti feladatainak ellátása, közreműködés a vb-elnök hatáskörébe tartozó személyzeti ügyek intézésében.

Kommunális Osztály

A Kommunális Osztályt 1951-ben, belügyminiszteri rendeletre szervezte a városi tanács, szolgáltató jellegű kommunális feladatok ellátására. Első fokú lakásügyi ügyintézés, lakásgazdálkodás, ingatlankezelési feladatai voltak. 1954-től az Építési és Közlekedési Osztály vette át a feladatait.

Ipari és Munkaügyi Osztály

Az Ipar-Kereskedelmi-Mezőgazdasági Osztály átszervezésekor alakult a tanács alá tartozó ipari és szolgáltatási vállalatok, szövetkezetek ügyeinek intézésére, felügyeletére és az iparhatósági feladatok ellátására.

Művelődésügyi (Népművelési, ill. Oktatási) Osztály

Feladata: az általános iskolák, óvodák, nevelőintézetek munkájának pénzügyi és szakmai felügyelete. Iskolakötelesek nyilvántartása, beíratási körzetek megállapítása, az iskolán kívüli oktatás szervezése, művelődési és művészeti intézmények, könyvtárak felügyelete, ének- és zenekarok, művészegyüttesek támogatása.

Villám Nyomda

A Titkárság, majd a Dokumentációs Osztály felügyelete alatt működő vállalati nyomdát, a Villám Nyomdát eredetileg belső feladatok megoldására hozták létre, így az igazgatói, főkönyvelői, üzemvezetői utasítások elkészítésére és a munkaverseny mozgalmat népszerűsítő „Villám" újság nyomtatására. Ezen túl a nyomda készítette el a vállalat kulturális és politikai, valamint szakszervezeti életére vonatkozó nyomdatermékeket (meghívók, katalógusok, értekezleti előterjesztések beszámolók, plakátok).

Results 1821 to 1840 of 1841