Affichage de 510 résultats

Description archivistique
Győr Megyei Jogú Város Levéltára
Aperçu avant impression Hierarchy Affichage :

42 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Főhadnagyi számadás
Főhadnagyi számadás
Tanácsülési jegyzőkönyvek (prothocolla ordinaria)
Tanácsülési jegyzőkönyvek (prothocolla ordinaria)
Királyi rendeletek könyvei (prothocollum resolutionum regium)
Királyi rendeletek könyvei (prothocollum resolutionum regium)
Helytartótanácsi rendeletek közigazgatási ügyekben (intimata Consiliae Regiae Locumtenentialiae Hungariae in politics)
Helytartótanácsi rendeletek közigazgatási ügyekben (intimata Consiliae Regiae Locumtenentialiae Hungariae in politics)
A győri kerületi biztos rendeletei (mandata comissarii regii Jauriensis)
A győri kerületi biztos rendeletei (mandata comissarii regii Jauriensis)
A pozsonyi tartományi bizottság átiratai (litterae Comissiariatus Provincialis Posoniensis)
A pozsonyi tartományi bizottság átiratai (litterae Comissiariatus Provincialis Posoniensis)
Nádori leiratok
Nádori leiratok
Győr Szabad Királyi város tanácsának iratai, levelezés (litterae missiles)
Győr Szabad Királyi város tanácsának iratai, levelezés (litterae missiles)
Fogalmazványok
Fogalmazványok
A városi hatóság felterjesztései és folyamodásai (representationes et instantiae civitatis)
A városi hatóság felterjesztései és folyamodásai (representationes et instantiae civitatis)
Franciák győri tartózkodására vonatkozó iratok (acta gallicana)
Franciák győri tartózkodására vonatkozó iratok (acta gallicana)
Végrendeletek
Végrendeletek
Győr gazdasági bizottságának jegyzőkönyvei
Győr gazdasági bizottságának jegyzőkönyvei
Győr város szegényekre és árvákra ügyelő bizottmányának iratai
Győr város szegényekre és árvákra ügyelő bizottmányának iratai
Győr város kamarási hivatalának iratai, pálinkaszámadások
Győr város kamarási hivatalának iratai, pálinkaszámadások
A városi téglaégető számadásai
A városi téglaégető számadásai
Győr város kamarási hivatalának iratai, kövezetvám számadások
Győr város kamarási hivatalának iratai, kövezetvám számadások
Utcavilágítási számadások
Utcavilágítási számadások
A Camillus rk. templom számadásai
A Camillus rk. templom számadásai
Az alapítványi pénztár számadásai
Az alapítványi pénztár számadásai
Résultats 1 à 20 sur 510