168 találat látható

Iratleírás
Fond Digitális objektumokkal
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:

Hajós Alfréd Ifjúsági Centrum (1958-ig Váci Úttörő Technikai Állomás, 1989-ig Hajós Alfréd Úttörőház) iratai

A Váci Úttörő Technikai Állomás 1954-ben jött létre az Ilona utca 3. szám alatti volt villaépületben.
Célja a váci fiatalok politechnikai képzésének segítése volt, melynek érdekében különféle technikai
szakköröket indítottak. Hajós Alfréd nevét 1958-ban vette fel az intézmény. Szakkörei közül kiemelkedett az országban elsőként létrejött Búvár Kund Víziúttörő Csapat (1965-től Glóbus Dunai Flottilla),
mely nagyszabású vízitúrákat szervezett. 1966 és 1971 között működött a nagyvilág iránt érdeklődő
gyermekeket tömörítő Glóbus Club. Tagjai kiterjedt kapcsolatokat építettek ki más országok úttörőivel. Az úttörőház gondot fordított az úttörővezetők képzésére is. 1977-ben a régi művelődési ház épületébe (ma Dr. Csányi László krt. 58.) költöztek, csak a vízi úttörők bázisa maradt a Duna-parti épületben. Az úttörőház működtette a városháza pincéjében 1988 júniusától a középiskolások szabadidejének kulturált eltöltését célzó Diáktanyát. A hely elsősorban „ifjúsági presszóként” üzemelt, azonban
tudományos ismeretterjesztő előadásoknak, koncerteknek, diszkóknak is helyet adott. 1989-től az úttörőház a Hajós Alfréd Ifjúsági Centrum nevet vette fel. 1991. március 1-jén összevonták a Madách Imre
Művelődési Központtal.

Hajós Alfréd Úttörőház, Vác

Hámán Kató Általános Iskola iratai

A váci Hámán Kató Állami Általános Iskola (előtt 1906-1948 – Váci Római Katolikus Polgári Leányiskola ) 1948–1990 között működött, majd jogutód nélkül megszűnt. Az iskola irattári anyagát a Karolina Katolikus Iskola őrizte, mely 1990-ben kapta vissza régi épületét.

Hámán Kató Általános Iskola, Vác

Irgalmas Rend Váci Rendházának, Kórházának és Gyógyszertárának iratai

A váci irgalmas rendházat gr. Migazzi Kristóf bécsi hercegérsek és helyettes váci püspök alapította. Ő telepítette az irgalmasokat a városba 1763-ban. Bőkezű jótevője volt a Rendnek. 1764-ben a Rend és kórház céljára alkalmas telket is ajándékozott.
Eleinte a kórház gyógyszertárral nem rendelkezett. Az később kezdte meg működését. Ez a bécsi alapítású, és a székesfővároshoz közeli intézmény, az egyik legjobban működő egyházi gyógyító intézményként számon tartott kórház volt. Szükségleteinek jelentős részét a jól menő patika (amelyet vásárlás útján vett birtokba a Rend, 1808-ban), a hozzá számított borjövedelem (Egerrel ellentétben), a perselypénz, misealapítványok és magánalapítványok biztosították.
1950-ben az ország területén működő szerzetesrendeket feloszlatták. Az 1950. július 2-n kelt 25/1950. sz. törvényerejű rendelet a gyógyszertárak állami tulajdonba vételét rendelte el. Az 1950. szeptember 7-n kelt 34/1950. számú rendelettel pedig az összes női és férfi szerzetesrend működési engedélyét felfüggesztették. A szerzeteseknek el kellett hagyniuk rendházaikat, és a szerzetben folytatott munkakörüket elvesztették.

Betegápoló Irgalmasrend

Káptalanvác mezőváros közgyámjának iratai

Az iratokon különböző irattári számok találhatóak. A levéltári rendezésnél a – vélhetően – legutolsó irattári rendezéskor, piros ceruzával felvezetett számokat vették alapul. Egy szám alá több esetben is számos melléklet tartozik.

Káptalan-Vác Mezőváros Közgyámja

Kereskedelmi Szakközépiskola, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola (1965-ig Pest Megyei Tanács V. B. 2. sz. Kereskedelmi Tanulóiskolája, 1987-ig Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola) Vác iratai

Az iskolát 1955 augusztusában alapította a Pest Megyei Tanács V. B. Kereskedelmi Osztálya. A tanítás a Báthori Utcai Általános Iskolában bérelt tantermekben kezdődött meg egy
osztállyal, délutáni műszakban. Szakmai csoportok: élelmiszer-, iparcikk-, és ruházati eladó.
1969-ben az iskola átkerült az Árpád Úti Általános Iskolába, ahol 12 osztállyal, 350 fővel
folytatódott az oktatás.

 1. szeptember 1-jétől önálló épületet kapott az iskola a Gábor József utcában (jelenleg
  Ilona utca), bevezették a délelőtti tanítási rendet, majd 1987-ben a volt közgazdasági iskola
  épületében kapott helyet a szakmunkásképzés (jelenleg Szent Miklós tér). 1987-ben beiskolázás az alábbi szakmákban történt: élelmiszer eladó, háztartási felszerelés eladó, kozmetikai- és vegyicikk eladó, kultúrcikk eladó, ruházati eladó, vegyesbolti eladó, műszaki eladó,
  cukrász, felszolgáló, szakács.
  Az iskola neve 1955-től Pest Megyei Tanács 2. sz. Kereskedelmi Tanulóiskolája, 1966-tól
  Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola, 1987-től Kereskedelmi Szakközépiskola és Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola
  A fenntartó az iskola megalakulástól 1978-ig a Pest Megyei Tanács V. B., 1978 szeptemberétől a Vác Városi Tanács V. B.
  Az iskola gazdaságilag a 204. sz. Kilián György Ipari Szakmunkásképző Intézethez tartozott, 1988. január 1-től az intézmény önálló gazdasági jogkörrel bír.
  1982-ben kihelyezett tagozatot indítottak Érden, 1988-ban pedig Szentendrén.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola, Vác

KIOSZ Váci Körzeti Csoportjának iratai

Taggyűlési jegyzőkönyvek 1957 - 1970
Vezetőségi ülési jegyzőkönyvek 1953 - 1956, 1959 - 1970
Munkatervek 1959 - 1965, 1968
Szakmai névsor 1959
Látogatási könyvek 1950–1961, 1966–1969.

Kisiparosok Országos Szervezete Váci Körzeti Csoport

Kodak Ltd. Váci Gyárának iratai

A Kodak Ltd. közép- és kelet-európai piacát ellátó váci fotópapír-üzemet 1913-ban kezdték el építeni, azonban az építkezés az I. világháború miatt éveken át szünetelt. A gyárat végül 1922. március 19-én adták át. Első vezetői William Levis Henderson gazdasági igazgató, Ranzenberger János műszaki igazgató és Fred Lutty fotópapír-gyártási igazgató voltak. 1939-ben az angol vezetőség eltávozott, a gyár irányítását dr. Polster Alfréd műszaki igazgató és dr. Polják János kereskedelmi igazgató vette át.
A gyár berendezését 1944 novemberében a németek elszállították. Az üzem területét 1944. december 5-én bombatámadás érte. A Kodak Ltd. 1946-ban megkezdte a gyár felszámolását: az üzemet – a megkerült és visszaszállított berendezésekkel együtt – 1947. július 23-án eladta a Magyar Általános Hitelbanknak. A bank megalapította a Forte Fotokémiai Ipar Rt-t, amely folytatta a termelést a gyárban.

Kodak Ltd., Vác

Magyar Hajó és Darugyár Váci Gyárának (1962-ig Dunai Hajógyár) iratai

 1. doboz
  Mérleg, IV. n év és éves 1953
  Mérleg, III–IV. n. év és éves 1954
  Mérleg, I–IV. n év és éves 1955
  Mérleg, I–IV. n év és éves 1956
  Mérleg, I–IV. n év és éves 1957
  Mérleg, I–IV. n év és éves 1958
 2. doboz
  Mérleg, I–IV. n év és éves 1959
  Számszerű mérleg, I–III. n évi 1959
 3. doboz
  Mérleg, I–IV. n év és éves 1960
  Mérleg, I–IV. n év és éves 1961
 4. doboz
  Mérleg, II–IV. n év és éves 1962
  Havi termelési jelentések 1953

Magyar Hajó- és Darugyár Váci Gyáregység (korábban Duna Hajógyár)

61-80 találat a 168 találat közül