Fond 0655 - SZÉKOM Zrt. és jogelődjeinek iratai

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU VLKI XXIX-0655

Cím

SZÉKOM Zrt. és jogelődjeinek iratai

Dátum(ok)

  • 1971 - 2011 (Keletkezés)

Leírási szint

Fond

Terjedelem, adathordozók

14,04 ifm

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

(1997.03.28. - 2012.06.29.)

Szervtörténet

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Megszűnt. Jogutód 2012-től a DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft.

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Publikációk

Csathó Barna - Csurgai Horváth József: A városüzemeltetés Székesfehérvárott - A Székom Rt. és jogelődjei története.
Székesfehérvár, 1999.

Megjegyzések adatcsoport

Megjegyzés

Cégjegyzékszám: 07 10 001205
Cégforma: Részvénytársaság
Alakulás dátuma: 1997.03.28.
Bejegyzés dátuma: 1997.11.20.
Törlés hatálya: 2012.06.30.

Megjegyzés

Székhelye: Székesfehérvár, Sörház tér 3.

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek