Vác Város Árvaszéke

Azonosítási adatcsoport

Entitás típusa

Szervezet/testület

Kitüntetett névalak

Vác Város Árvaszéke

Párhuzamos névformák

Egyéb szabvány szerinti névalak(ok)

Más névformák

A szervezetek/testületek egyedi azonosítói

Leírási adatcsoport

Létezés időköre

Története

Helyek

Jogi helyzete

Funkció, foglalkozás, tevékenység

Árvaszéki gyámot neveztek ki minden akár „törvényes, akár törvénytelen ágyból” származott olyan kiskorú részére, akinek szülei nem éltek.
Gondnokot rendeltek ki olyan gyámolt részére, akinek érdeke a gyám érdekével ellenkezett; ha egy gyám alá tartozó árvák érdekei egymással összeütközésbe kerültek; az
ismeretlen helyen tartózkodó személyek vagyonának kezelésére, valamint a jogerősen elmebetegeknek vagy tékozlóknak nyilvánított személyek és legalább félévi
szabadságvesztésre ítélt fegyencek vagyona és kiskorú gyermekei számára. Az árvaszéket illette meg a hagyaték felosztása iránt a bíróság előtt tervezett egyezség
jóváhagyása, továbbá az őrködés, hogy a gondnokolt öröksége biztonságban legyen. Ha a hagyaték ingatlanból állt, akkor az árvaszék intézkedett, hogy a tulajdoni jogot a kiskorú
nevére bejegyezzék a telekkönyvi nyilvántartásba.
Az árvaszék felügyelte, hogy a gyámoknak és gondnokoknak a rájuk bízott árvák és gondokoltak személyére és neveltetésére gondjuk legyen és a kezelésükre bízott vagyont a
törvény és a helyhatósági szabályok szerint kezeljék.
Az árvaszék erősítette meg valamennyi gyámság vagy gondnokság alatt levő személyt érintő nevelési, tanítási, vagyonra vonatkozó, házassági vagy bármely egyéb szerződést,
meghatározta a gyámi és gondnoki díjakat.
Mindenféle ingatlanra vonatkozó jogügylethez, különösen a kölcsönfelvételhez, az adásvételhez, a haszonbérlethez, a cseréhez vagy az egyezségkötéshez, az ingatlanok jelzálogi
lekötéséhez és a befektetésekhez az árvaszék előzetes jóváhagyására volt szükség. A gyámság vagy gondnokság alatt levőket illető ingó és ingatlan vagyon közárverés
útján történő eladásának megengedése, az ingatlanok tényleges értékénél magasabb áron történő értékesítése és a gyámhatósági jóváhagyás fenntartása az árvaszéket illette meg. Ha azonban ingó vagy ingatlan képezte az árverés tárgyát, az árverési feltételek megállapítása is az árvaszék hatáskörébe tartozott.

Feladatkör, hatáskör

Az 1870. évi XLII. törvénycikk a köztörvényhatóságok rendezéséről: 9. § Árva- és gyámhatóságát a törvényhatóság egy állandó központi árvaszék által gyakorolja, mely áll: egy elnökből, legalább két ülnökből, a tiszti ügyészből, a számvevőből, egy jegyzőből és a szavazattal nem bíró közgyámból.
Az 1877. évi XX. törvénycikk a gyámsági és gondnoksági ügyek rendezéséről.
Vácz r. t. város szabályrendelete a gyámhatósági eljárásról és pénzkezelésről, 1887.
Az árvaszéki ülnökök az 1868:LVI. tc. 562. §-a alapján, mint a törvényhatóság részéről kirendelt hivatalos közegek teljesítették a halálesetek felvételét, a hagyaték előzetes
biztosítását, valamint az árvák és elmebetegek részére gondnokok kinevezését.

Szervezeti felépítés/geneológia

Általános kontextus

Kapcsolatok adatcsoport

Kapcsolódási pontok adatcsoport

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Elfoglaltságok

Ellenőrző adatcsoport

Iratképző azonosítója

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Karbantartási figyelmeztetések

  • Vágólap

  • Exportálás

  • EAC

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó helyek