Fond 0101 - Felsőgallai Polgári Magán Fiú- és Leányiskola

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU TMJVL VIII-0101

Cím

Felsőgallai Polgári Magán Fiú- és Leányiskola

Dátum(ok)

  • 1925–1948 (Keletkezés)

Leírási szint

Fond

Terjedelem, adathordozók

1,02 ifm

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

(1925 - 1948)

Szervtörténet

Tatabánya elődközségei közül Felsőgallán 70 éve, 1925. szeptember 1-jén kezdte meg működését a település első, középfokúnak minősíthető intézménye, Felsőgallai Magán Polgári Fiú- és Leányiskola néven, Vince Leona magániskolájaként.
Felsögalla község.1928. szeptember 1-jén — miniszteri jóváhagyással — saját kezelésébe vette át a magániskolát, személyi és dologi kiadásainak átvállalásával. Innentől neve: Felsogallai Községi Polgári Fiú- és Leányiskola.
A polgári iskola működésének 22 esztendeje alatt 11 917 tanulója volt, részletezve: a fiúiskolában 4032 nyilvános, 972 magántanuló; a leányiskolában 3384 nyilvános és 529 magántanuló.
A volt polgári épületébe 1949 februárjában a Péch Antal Bányaipari Technikum költözött

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Az intézmény történetére vonatkozó iratanyag igen töredékes. Szerencsére megtalálható az iskolai anyakönyvek teljes évköre, amelyek az itt tanuló növendékek személyi adatait és a tanulmányi előmenetelükre vonatkozó információkat tartalmazzák. Könyvtárunkban fellelhető az 1928-tól kiadott iskolai évkönyvek teljes sora, amelyek az anyakönyvekkel együtt fontos forrásai az iskola történetének. Az egyéb iskolai iratanyag rendkívül hiányos,amelynek legfőbb oka az, hogy a n. világháború idején Felsőgalla község több hónapon keresztül a frontvonalban állt, és az iskola épületét úgy a német, mint az orosz katonaság birtokba vette. Az 1945 előtt keletkezett iratanyag teljesen megsemmisült.

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

Iskolai anyakönyvek, — 1925— 1948. 30 kötet
Iskola Évkönyvek, — 1928/29 — 1946/47. 16 kötet
Vegyes iratok: 1 dosszié
1945
Tanárok és tanítók illetményügyei.
Tantestület tagjainak névsora a községi Igazoló Bizottság számára.
Komárom vármegye tanfelügyelőjének levele az iskolák megszervezésével kapcsolatban.
1945—46-os tanév órarendje.
Pedagógus névjegyzék.
Politikai pártállásról nyilatkozatok.
Összesített tantárgyfelosztás.
1946
Személyi ügyekkel kapcsolatos levelezés — tanítói működési bizonyítványok, pályázatok, álláskérelmek, illetmény-ügyek, túlóradíj kimutatás,segélyügyek.
Létszámkimutatások (tanári, tanulói).
Nevelői értekezletek jegyzőkönyvei.
Osztályozó értekezletek j egyzőkönyvei.
Budapestről vidékre kitelepített gyerekek iskolaügyei.
Kimutatás Felsőgalla község területén működő iskolákról.
Az iskolaépületek háborús kárainak helyreállításáról jelentés.
Jelentés az iskola oktató-nevelő munkájáról.
Iskolalátogatási jegyzőkönyvek.
Tantárgyfelosztások.
Jelentések az iskola oktató-nevelő munkájáról.
VKM. és megyei tankerületi felügyelői levelek, rendelkezések.
Szociális ösztöndíj-ügyek.
Az 1946— 47-es tanév alakuló tantestületi értekezletének jegyzőkönyve.
Kimutatás a fegyelmi és tanulmányi állapotról.
Népművelési tanfolyamokkal kapcsolatos levelezés.
Tankerületi főigazgató levelei.
1947
Pedagógusok illetményjegyzéke.

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Publikációk

Tapolcainé dr. Sáray Szabó Éva: A Felsőgallai Polgári Fiú- és Leányiskola történetéiből 1925— 1948.in.: FORRÁSOK ÉS TANULMÁNYOK TATABÁNYA OKTATÁSTÖRTÉNETÉHEZ, Tatabánya 1995.

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek