1841 találat látható

Iratleírás
Részletes keresési lehetőségek
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:

310 eredmények digitális objektummal/tartalommal Digitális objektummal rendelkező találatok

Záloglevelek jegyzőkönyvei (prothocolla litterarum pignorium)

A városi polgárok vagyonbiztonsága végett készült nyilvántartások a magánosok között létrejött záloglevelekről. A kötetben a bejegyzések folyamatos sorszámozással ellátva találhatók. A kötethez kötött névmutató betűrendben tartalmazza az érdekeltek neveit és a kötet lap- és ügyszámára mutat.

Villám Nyomda

A Titkárság, majd a Dokumentációs Osztály felügyelete alatt működő vállalati nyomdát, a Villám Nyomdát eredetileg belső feladatok megoldására hozták létre, így az igazgatói, főkönyvelői, üzemvezetői utasítások elkészítésére és a munkaverseny mozgalmat népszerűsítő „Villám" újság nyomtatására. Ezen túl a nyomda készítette el a vállalat kulturális és politikai, valamint szakszervezeti életére vonatkozó nyomdatermékeket (meghívók, katalógusok, értekezleti előterjesztések beszámolók, plakátok).

Vehovszky és Emerich család iratai

A család váci ágára vonatkozó adatok – az átadott iratanyag alapján – a 19. század elejéig vezethetők vissza. A család Vácott a Tabán utcában, majd a Liszt Ferenc (rakpart) sétány 15. sz. házban lakott. Emerich Lajos váci rendőrkapitányként működött a 19. század utolsó harmadában. Vehovszky László (1897–1955) kereskedelmi tengerésztisztként kezdte pályáját, majd 1939–1940-ben a haditengerészetnél szolgált. Emerich László (1879–1933) MÁV-főtisztviselőként többféle beosztásban dolgozott.
Vehovszky Erzsébet (1920–2005) – akit az Emerich család örökbe is fogadott, és ekkortól viselte a Vehovszky–Emerich családnevet – rendkívül tehetséges tanulóként a budapesti Baár–Madas Református Gimnáziumban tanult tovább, majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen végzett német szakon. Dr. Lőrincze Lajos nyelvészprofesszorral kötött házasságot.

1-20 találat a 1841 találat közül