"Lánczos Kornél - Szekfű Gyula Ösztöndíj" Alapítvány

Original Digitális objektum not accessible

Azonosítási adatcsoport

Entitás típusa

Szervezet/testület

Kitüntetett névalak

"Lánczos Kornél - Szekfű Gyula Ösztöndíj" Alapítvány

Párhuzamos névformák

Egyéb szabvány szerinti névalak(ok)

Más névformák

A szervezetek/testületek egyedi azonosítói

Leírási adatcsoport

Létezés időköre

1993 -

Története

A "Lánczos Kornél - Szekfű Gyula Ösztöndíj"-at Székesfehérvár Megyei-jogú Város Önkormányzatának képviselő testülete alapította 1993-ban, Lánczos Kornél születésének centenáriumi eseményeihez kapcsolódva, arra a már korábban is tapasztalt igényre (talán csak apropót várva) igyekezvén választ adni, hogy városunk szellemi életének megpezsdítéséhez, gyorsabb, mozgásba hozásához, élénkítéséhez (anyagi erejéhez mérten) a helyi önkormányzat is hozzájáruljon. Mivel Lánczos Kornél, Székesfehérvár nagy szülötte, természettudós volt, mellé, mint a "humán" alkotó tevékenység megtestesítőjének, önként kínálkozott városunk másik nagyhírű személyiségének, Szekfű Gyula történésznek a neve, jelezvén, hogy az alapítvány valójában mindenfajta (tudományos, művészeti, stb.) igényes alkotó tevékenységet, kiemelkedő szellemi teljesítményt támogatni, felkutatni, segíteni kíván. Csupán annyi "lokálpatrióta" megkötés kapcsolódik az ösztöndíj-adományozás feltételeihez, hogy vagy az alkotó legyen fejér-megyei, székesfehérvári, vagy a pályaműnek legyenek fejér-megyei, fehérvári vonatkozásai.

Helyek

Székesfehérvár, Városház tér 1.

Jogi helyzete

Alapítvány, 1999-től közalapítvány.
Alapító. Székesfehérvár Megyei Jogú Város képviselőtestülete

Funkció, foglalkozás, tevékenység

Tudományos, műszaki, művészeti értéket képviselő eredeti művek, műalkotások létrehozásának támogatásával a város tudományos igényű, színvonalas szellemi értékeinek fellendítése.

Feladatkör, hatáskör

Szervezeti felépítés/geneológia

Bobory Zoltán kuratóriumi elnök
Kovalovszky Márta alelnök
A kuratórium tagjai: Pokrovenszki László, Dr. Gálicz Tibor, Csurgai Horváth József, Tibai Balázs, Papp Józsefné, Filep Sándor, Dr. Lukácsy József, Cserta Gábor (2021-ben)

Általános kontextus

Kapcsolatok adatcsoport

Kapcsolódási pontok adatcsoport

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Elfoglaltságok

Ellenőrző adatcsoport

Iratképző azonosítója

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Karbantartási figyelmeztetések

  • Vágólap

  • Exportálás

  • EAC

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó helyek