Budapest Fórum - Európai Regionális Tanulmányok Hálózata

Original Digitális objektum not accessible

Azonosítási adatcsoport

Entitás típusa

Szervezet/testület

Kitüntetett névalak

Budapest Fórum - Európai Regionális Tanulmányok Hálózata

Párhuzamos névformák

Egyéb szabvány szerinti névalak(ok)

Más névformák

A szervezetek/testületek egyedi azonosítói

Leírási adatcsoport

Létezés időköre

1997 -

Története

A Budapest Fórum Egyesület 1997. szeptember 4-én alakult. Az egyesület célja az európai regionális társadalomtudományi kutatások összehangolása és összegzése, konferenciák, szemináriumok és más rendezvények szervezése, könyvek, tanulmányok és más kiadványok megjelentetése az Alpok- Duna- Adria Régió múlt-, jelen- és jövőbeli fejlődésének témakörében az egyesület Európa eszméjének jegyében, az európai integráció előmozdítása érdekében.

Helyek

Székesfehérvár.

Jogi helyzete

Funkció, foglalkozás, tevékenység

Az egyesület célkitűzései között szerepel a következő témák megvitatása és kutatásának támogatása:
Magyarország Európa képe és Európa Magyarország képe;
Az etnikai tér, politikai tér, és regionális identitás politikaelméleti megközelítése;
A történeti örökség és a modern elméletek által tematizált nagyregionális politikai szerkezetváltás igénye, alternatívái és realitása;
Európai rétegződés, magyar csatlakozás;
Kisebbségi joghelyzet és etnikai identitás;
Európai tudománybefogadási folyamatok a Duna térségben;
Régió, regionalizmus, regionalizáció;
Európai integráció: a felzárkózás vagy lemaradás alternatívája;
Nagyvárosok az európai nagyvárosok hálózatában;
Oktatási és kutatási együttműködés az európai rendszerben.
Az egyesület kiemelt céljai között szerepel továbbá, hogy fiatal kutatók számára egyrészt tudományszervezési, másrészt publikálási lehetőséget biztosítson egy nemzetközi együttműködésen alapuló konferencia keretei között.

Feladatkör, hatáskör

Szervezeti felépítés/geneológia

Elnök: Dr. habil Ujváry Gábor
Alelnök: Prof. Dr. Lévai Imre
Titkár: Csurgai Horváthné Glavanovics Andrea

Általános kontextus

Kapcsolatok adatcsoport

Kapcsolódási pontok adatcsoport

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Elfoglaltságok

Ellenőrző adatcsoport

Iratképző azonosítója

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Karbantartási figyelmeztetések

  • Vágólap

  • Exportálás

  • EAC

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó helyek