Showing 1841 results

Archival description
Advanced search options
Print preview Hierarchy View:

310 results with digital objects Show results with digital objects

Váci Kerékgyártó Céh iratai

 1. kötet Mesterek nyilvántartása 1781–1855
 2. kötet Tanonclajstrom 1754–1833
 3. csomó Egyes személyekre vonatkozó iratok 1734–1863, é. n.
 4. csomó Keresztlevelek 1718–1859 A–Z
 5. csomó Iskolai bizonyítványok 1841–1863 C–W
 6. csomó Határozatok, kérvények 1830–1863
 7. csomó Számadások 1838–1852
 8. csomó Nyugták 1826–1863

Püspökvác Mezőváros Tanácsa Végrendeletek

A végrendeletek gyűjteménye számozatlan és számozott sorozatra oszlik. Az előbbibe több, a rendezésig felbontatlan végrendeletet is besoroltunk. A számozott sorozat nem követ szoros időrendiséget, mivel főként az 1850 előtti egy-két évtizedben több korábban keletkezett végrendeletet is utólag vettek nyilvántartásba. A számozott végrendeletekhez mutatót is készítettek. A végrendeletek másolati könyvei közül csak egy maradt fenn, de ebbe csak csekély számú végrendeletet másoltak be.
A vezetékneveket a ma előforduló formában adtuk meg, kivéve, ha ez nem volt megállapítható. Hasonlóan jártunk el a német nevekkel, melyeket a mai helyesírás szerint írtunk át, megadva az eredeti alakot is. S ha több változatban is előfordult egy-egy név, akkor zárójelben megadtuk az előforduló változatokat is. Zárójelben adtuk meg – ha megállapítható volt – a férj feleségének a nevét, amikor a házaspár nem együtt végrendelkezett.

Váci Kovács és Bognár Céh iratai

 1. kötet Céhszabályzat 1815
 2. irat Remekelési szabályok 1827
 3. kötet Céhjegyzőkönyv 1782–1871
 4. kötet Mesterek felvételének jkv. 1725–1759
 5. kötet Felszabadult tanoncok nyilv. 1727–1749
 6. kötet Molnár Máté vándorkönyve 1842
 7. irat Reichstein, Ludwig szabadulólevele 1858
 8. irat Webatovics József szabadulólevele 1862
 9. füzet Bonifert István tanoncigazolványa 1882
 10. csomó Egyes személyekre vonatkozó iratok 1727–1870 Cs–Sz + több személy
 11. csomó Keresztlevelek 1723–1829 B–Z
 12. csomó Iskolai bizonyítványok 1857–1871 K–V
 13. csomó Iparengedélyek 1864–1868 A–N
 14. csomó Vegyes iratok 1740–1839, .
 15. csomó Számadás befizetett pénzösszegekről 1781–1788
 16. csomó Nyugták 1808–1875

Váci Csizmadia Céh iratai

 1. kötet Céhszabályzat 1781 (Függőpecséttel)
 2. kötet Általános céhszabályzat 1828 „Közönséges céhbeli cikkelyek…”
 3. kötet Tanonclajstrom 1785–1874
 4. kötet Társpohár befizetések nyilvántartása 1818–1889
 5. füzet Csizmadia kölcsönös raktári egylet alapszabályzata é. n.
 6. füzet Jegyzék a temetkezési illetékekről, 1860
 7. irat Straub Jakab (Jakob) szabadulólevele 1783
 8. irat Borovatz Pál (Pavel) szabadulólevele, 1815
 9. irat Fischer Fülöp (Philipp) szabadulólevele, 1854
 10. csomó Keresztlevelek 1720–1834 A–W
 11. csomó Kérvények, határozatok 1759–1888 (Váci Csizmadia Ipartársulat is)
 12. csomó Álmesterek (kontárok) eltiltása mesterségük gyakorlásától 1794–1795
 13. csomó Horváth József remekelésével és mesterré fogadásával kapcsolatos iratok, 1845–1846
 14. irat Statisztika a váci irgalmasrendi kórház betegeiről, 1836–1837 (Nyomtatvány)

Váci Német Varga Céh iratai

 1. irat Céhszabályzat 1754
 2. kötet Céh-taggá fogadások jegyzőkönyve, 1728–1899
 3. kötet Tanonclajstrom 1731–1838
 4. kötet Tanonclajstrom folytatása 1838–1881
 5. füzet Felszabadított tanoncok jegyzéke, 1791–1848
 6. kötet Számadási könyv 1782–1849
 7. irat Steiser János (Johann) mesterlevele 1861.
 8. irat Borovatz Pál (Pavel)szabadulólevele, 1815 (Csak iratpótló!)
 9. irat Straub József szabadulólevele, 1828
 10. irat Lidermayer József szabadulólevele, 1858
 11. irat Sikrist Adam szabadulólevele, 1872
 12. irat Liptay József községi bizonyítványa, 1761
 13. irat Burján Samu püspöki uradalmi jószágkormányzó válasza Drexler Márton királyi céhbiztos levelére, 1782
 14. csomó Határozatok, kérvények 1805–1843
 15. csomó Számlák 1809, 1862

Váci Kőfaragó és Kőműves Céh iratai

 1. kötet Céh-taggá fogadások jegyzőkönyve, 1732–1877
 2. kötet Legények nyilvántartása 1802–1875
 3. kötet Felszabadult tanoncok jegyzéke, 1734–1883
 4. kötet Tanonclajstrom 1731–1891
 5. füzet Felszabaduló legényekre vonatkozó rendszabályok é. n
 6. kötet Pénztárkönyv 1818–1886
 7. kötet Számadási könyv 1851
 8. csomó 12 db mesterremek 1841–1868,
 9. kötet Spiszák (Spissák, Spitsák) József vándorkönyve, 1843
 10. irat Oravecz András útlevele 1845
 11. irat Mesterlevél minta é. n.
 12. irat Zoller Márton (Martin) szabadulólevele, 1734
 13. irat Mändl Antal (Anton) szabadulólevele, 1837
 14. irat Spiszák (Spissák, Spitsák) József szabadulólevele 1843
 15. irat Bergl András (Andreas) szabadulólevele 1870
 16. csomó Egyes személyekre vonatkozó iratok 1742–1872, 1883, A–Z,
 17. csomó Keresztlevelek 1752–1886 E–Z
 18. csomó Iskolai bizonyítványok 1848–1886 B–W,
 19. csomó Vegyes céhiratok 1754–1881, (Határozatok, kérvények, levelezés)
 20. csomó Számadások 1853–1872, 1880
 21. csomó Nyugták, számlák 1793, 1817–1882,
 22. irat Szerződés az irgalmas rendi kórházzal 1854
 23. irat A városi kórház javára adakozó személyek névsora 1872 (Nyomtatvány)
Results 21 to 40 of 1841