Showing 1841 results

Archival description
Advanced search options
Print preview Hierarchy View:

310 results with digital objects Show results with digital objects

Fogalmazványok jegyzőkönyve

Vegyes tárgyú fogalmazások másolatai, valamint a kiadásnál szükséges levélminták, továbbá a hivatalnoki esküminták gyűjteménye. A jegyzőkönyvek: 1743-1788. (Protocollum expeditiorum copiatorum) A 3-tól a 14-dik kötetig időrendi sorrendben vegyes tárgyú fogalmazásokat tartalmaz. A kötetek végén 1743-1777-ig név- és tárgymutatók találhatók. Az első kötet levélformulákat, eskümintákat, a második a királyhoz címzett felterjesztéseket (Raepresentationes 1773-75), a 15-dik kötet pedig a városhoz beadott kérvényekre (Instantiae) hozott döntéseket tartalmazza (1784-88). Ezekhez viszont nincs mutató könyv.

Váci Mészáros Céh iratai

 1. kötet Céhjegyzőkönyv 1855–1888 (1873. március 2-tól Váci Mészáros Ipartársulat)
 2. kötet Tanonclajstrom 1763–1855
 3. kötet Pénztárkönyv 1783–1854
 4. kötet Számadási könyv 1856–1884
 5. csomó Vegyes céhiratok 1855–1873
 6. kötet Pauer Lajos vándorkönyve 1844
 7. irat Ámon József szabadulólevele 1833
 8. csomó Egyes személyekre vonatkozó iratok 1844–1878, A–Z
 9. csomó Keresztlevelek 1855–1867, A–T
 10. csomó Iskolai bizonyítványok 1857–1870, A–Z
 11. csomó Iparengedélyek 1857–1867, D–S
 12. csomó Céhgyűléseken befizetett pénzek nyilvántartása 1844, 1873
 13. csomó Számadás fogalmazványa 1859–1864
 14. csomó Nyugták 1846–1881,
 15. csomó Az ipartársulat megszűnésére vonatkozó iratok
  1889–1899 Befizetett összegek
  visszaigénylése
 16. irat A városi kórház javára adakozók névsora
  1869 Nyomtatvány,
  töredék

Irgalmas Rend Váci Rendházának, Kórházának és Gyógyszertárának iratai

A váci irgalmas rendházat gr. Migazzi Kristóf bécsi hercegérsek és helyettes váci püspök alapította. Ő telepítette az irgalmasokat a városba 1763-ban. Bőkezű jótevője volt a Rendnek. 1764-ben a Rend és kórház céljára alkalmas telket is ajándékozott.
Eleinte a kórház gyógyszertárral nem rendelkezett. Az később kezdte meg működését. Ez a bécsi alapítású, és a székesfővároshoz közeli intézmény, az egyik legjobban működő egyházi gyógyító intézményként számon tartott kórház volt. Szükségleteinek jelentős részét a jól menő patika (amelyet vásárlás útján vett birtokba a Rend, 1808-ban), a hozzá számított borjövedelem (Egerrel ellentétben), a perselypénz, misealapítványok és magánalapítványok biztosították.
1950-ben az ország területén működő szerzetesrendeket feloszlatták. Az 1950. július 2-n kelt 25/1950. sz. törvényerejű rendelet a gyógyszertárak állami tulajdonba vételét rendelte el. Az 1950. szeptember 7-n kelt 34/1950. számú rendelettel pedig az összes női és férfi szerzetesrend működési engedélyét felfüggesztették. A szerzeteseknek el kellett hagyniuk rendházaikat, és a szerzetben folytatott munkakörüket elvesztették.

Betegápoló Irgalmasrend

Váci Ács Céh iratai

 1. kötet Céhtaggá fogadások jegyzőkönyve 1767–1865
 2. kötet Tanoncnyilvántartás 1767–1872
 3. kötet Pénztárkönyv 1770–1872
 4. kötet Számadási könyv 1853–1870 (Rossz állapotú)
 5. irat Marschal József mesterremeke (templom tetőzetének tervrajza), 1802
 6. irat Krakker Antal mesterremeke, (templom tetőzetének tervrajza), 1831
 7. füzet Bekriba Mihály tanoncigazolványa 1882
 8. csomó Vasárnapi tanodai bizonyítványok 1855–1856 B–T
 9. csomó Kérvények, határozatok 1842–1869
 10. csomó Számadások 1843, 1869
 11. irat Aláírási ív a Zabolch (Szabolcs) megyében létesítendő reáliskola javára, 1868

Tisztviselők hivatali utasításai (instructiones pro officialibus)

Ügyviteli utasítások egyes városi hivatalok és tisztviselők részére, főképpen a piaci helypénz, vásári rendtartás és pénzkezelés tárgyában. Továbbá a városi tisztviselők és alkalmazottak részére készült esküminták gyűjteménye: 1753-1813-ig terjedően. Az ügyviteli utasítások jegyzőkönyve időrendben tartalmazza a bejegyzéseket. A két kötet azonban időben párhuzamosan van vezetve. Az esküminták jegyzőkönyveinek első kötetéhez nincs segédeszköz, a másik két kötethez viszont van, mely az oldalszámra utal.

Results 81 to 100 of 1841