Radnóti Miklós Írókör

Azonosítási adatcsoport

Entitás típusa

Szervezet/testület

Kitüntetett névalak

Radnóti Miklós Írókör

Párhuzamos névformák

Egyéb szabvány szerinti névalak(ok)

Más névformák

A szervezetek/testületek egyedi azonosítói

Leírási adatcsoport

Létezés időköre

1957, 1967 - 1969

Története

A művelődési házban1957. november 23-án megalakult a Mathejka (Matheika) Matejka János Irodalmi Kör, Tihanyi Ernő vezetésével. Ez 1964-ben szűnt meg. 1967-ben Móricz Valéria újra megszervezte a kört, mely a pártházban, a Szakmaközi Bizottság (SZMT) keretein belül működött. A kör formális vezetője Gádorosi Ferenc volt, de valójában Gyombolai Mártoné volt a vezető szerep. Nevük kezdetben csak Irodalmi Kör volt, Radnóti Miklós nevét csak később vették fel. A régi írókör tagjai mellett fiatalok is csatlakoztak.
A két generáció nem értette meg egymást, rendszeresek voltak a nézeteltérések; így az idősebbek – Gyombolai kivételével – fokozatosan elmaradtak. 1968 augusztusában el kellett hagyniuk a pártházat, és a Fegyveres Erők Klubjába (FEK) költöztek. Ekkortól Gyombolai mellett a fiatal, lázadó szellemiségű Szádovszky András vált a kör szellemi vezetőjévé. Több helyen (pl. Nagymaroson, Erdőkertesen, Nyíregyházán, Mátészalkán) tartottak felolvasóesteket, és különböző ünnepségekre is készítettek irodalmi műsorokat. 1969-ben megszervezték a Fiatal Amatőr Írók Országos Fesztiválját, mérsékelt sikerrel. Ennek apropóján az Ifjúsági Magazinban is megjelent egy válogatás a kör tagjainak verseiből.
Az akkori hatalom nem nézte jó szemmel működésüket, így megfelelő támogatás és megjelenési lehetőség híján a kör működése lassan elhalt. Tagjai 1967-től (Mészáros Emma közlése szerint):
Az idősebb generáció: Gádorosi Ferenc, Gyombolai Márton, Maróth Géza, Mészáros Gyula, Móricz Valéria.
A fiatalabb generáció: Bálint András (Göd), Branizsa Annamária, Burgermeister János (B. Vári János néven alkotott), Csankó Lajos, Dániel Kornél, Hekli János (Nógrádi János néven alkotott, fiatalon öngyilkos lett), Iglói Sarolta, Kocsis György, Péter Pál, Péter Péter, Szádovszky András (Sződliget), Székelyhidi Ferenc (Fényi Ferenc néven alkotott), Varga Ambrus Zoltán.

Helyek

Vác

Jogi helyzete

Funkció, foglalkozás, tevékenység

Irodalom, költészet.

Feladatkör, hatáskör

Szervezeti felépítés/geneológia

Tagjai 1969-ben:
BÁLINT ANDRÁS, 1946, középiskolát végzett Szentendrén, 1969-ben egy kézműipari vállalatnál dolgozott.
B. VÁRY MIKLÓS, 1943, iskoláit Esztergomban végezte, elektroműszerész az Egyesült Izzó váci gyárában.
GYOMBOLAI MÁRTON, 1935, magyar—történelem szakos tanár, a Vác melletti rádi általános iskolában tanít. Az írókör vezetője.
PÉTER PÉTER, 1937, felsőfokú műszaki iskolát végzett technikus, dolgozott a MÁVAG-ban, az Angyalföldi Vasszerelvényben, 1969-ben a Váci Híradástechnikai Gyár gyártmány-szerkesztője.
SZÁDOVSZKY ANDRÁS, 1943, végzettsége gimnáziumi érettségi, több szakmában dolgozott már, 1969-ben dekoratőr Vácott.
VARGA AMBRUS ZOLTÁN, 1946, gimnáziumban érettségizett, a szobi KISZ Járási Bizottságánál dolgozott 1969-ben.
Forrás: Ifjúsági Magazin, 1969. 11. szám

Általános kontextus

Az akkori hivatalos szervek nem nézték jó szemmel a mûködésüket, mivel a fennálló rendszerrõl a rosszat is megírták, és mindent elkövettek a kör felszámolására. Elsõízben 1969-ben rohant ki ellenük az Élet és Irodalom, az akkori hivatalos irányzat lapja. A 70-es évek közepétõl, a kör megszûntetése után, már csak néhány alkalmi fellépésre került sor, s a hallgatás volt a jellemzõ, s csak az íróasztalfiók papírjait gyarapíthatta költõtársaival. (A cikk írója: Koroknai Zsuzsa (1926-2004) volt.)
Az Élet és Irodalomban megjelent cikk kapcsán íródott az a levél, melyet Nemes György részére, mint fõszerkesztõnek írt Gyombolai Márton, a kör vezetõje, 1970.09.28-án.
„ Ezúton kérjük a Tisztelt Fõszerkesztõ Elvtársat, hogy amennyiben lehetséges, körünkben megjelenni szíveskedjék. Általában pénteki napokon tartjuk összejöveteleinket, munkanapokon. Szeretnénk, ha némi tanáccsal látna el bennünket egyes vitás kérdésben. Kérjük közölje, hogymely nap aktuális az Ön részére.” (Radnóti Írókör, Vác, Fegyveres Erõk Klubja. Levélszám:70/ 970) Természetesen a levélre nem kaptak választ.
A Kör tagjai nem tudhattak arról, hogy ” A hatvanas évek végén párthatározat volt arra, hogy semmi szükség több fiatal íróra. Aki fiatal író van nekünk, az a szükségletekhez képest elegendõ.” ( 2004. május 17. Élet és Irodalom.)
(Forrás: Székelyhidi Ferenc: II. Váci Eszperantisták Napja Petro Vacano szerzõi estje)

Kapcsolatok adatcsoport

Kapcsolódási pontok adatcsoport

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Elfoglaltságok

Ellenőrző adatcsoport

Iratképző azonosítója

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Karbantartási figyelmeztetések

  • Vágólap

  • Exportálás

  • EAC

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó helyek