Fond 1409 - Győr thj. város árvaszékének iratai

Open original Digitális objektum

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU GyVL IV-1409

Cím

Győr thj. város árvaszékének iratai

Dátum(ok)

  • 1872–1945 (Keletkezés)

Leírási szint

Fond

Terjedelem, adathordozók

17,65 ifm

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

(1872 - 1950)

Szervtörténet

A megyék és a törvényhatósági jogú városok árvaszékei 1872. január 1-én kezdték meg működésüket. A munkájukat szabályozó rendelkezések azonban még öt évet késtek, mig 1877-ben a 20. tc. végre pontosan meghatározta az árvaszék szervezetét, amely a törvényhatósági bizottságnak alárendelt önkormányzati szerv volt.
Az árvaszékek 1950 nyarától a szerveződő városi tanácsok igazgatási osztályaiba olvadtak, helyüket a gyámhatóságok vették át.

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

A beérkező iratok nyilvántartása a következő volt: az iktatószámok mellé az előiratok számát is feljegyezték. Az iktatóhivatalban sorszámos iktatást végeztek. Külön iktatókönyvet vezettek az elnökileg elintézendő ügyekről. A beérkező ügyiratdarabokat itt szerelték össze az eloiratokkal, és minden előadó számára külön jegyzéket vezettek, amibe számsorrendben beiktatták az illető előadóra szignált ügyeket. Az iktatókönyvbe bevezetett rövid tárgymegjelölés vezérszava alapján mutatókönyvet is vezettek.

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Publikációk

Csipes Antal: Az árvaszék szervezete, működése és iratai Magyarországon a kapitalizmus korában. in.: Levéltári Szemle, 23. (1973) 2. szám, 176 - 188. p.

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Digitális objektum (Mester) jogi státusz adatcsoport

Digitális objektum (Referencia) jogi státusz adatcsoport

Digitális objektum (Bélyegkép) jogi státusz adatcsoport

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek