Showing 780 results

Archival description
állag
Advanced search options
Print preview Hierarchy View:

131 results with digital objects Show results with digital objects

Győr Szabad Királyi város tanácsának iratai, kamarai rendeletek (decrata cameralia)

A m. kir. udvari kamara Győr városához intézett rendeletei pénz és gazdaság ügyekben. Iratok: 1743-1836, névmutató: 1603-1836-ig terjednek. Rendezéskor az iratokat időrend szerint rendezték és sorszámozták. A későbben keletkezett iratokat is ugyanolyan rendszer szerint csatolták a sorozathoz.

Püspökvác Mezőváros Tanácsa Tanácsi iratok

Püspökvác törökkor előtti levéltári iratanyaga megsemmisült, az ezt követő korszak iratanyaga is részben elpusztult, részben erőteljesen és szakszerűtlenül többször is selejtezték. Az 1743-ig területileg és közigazgatásilag osztatlan Vác város levéltári anyagát sem a korábbi, sem a jelenlegi rendezés során nem választottuk el az ekkor alakuló Püspökvác (illetve Káptalanvác) iratanyagától. Az 1712 és 1769 között önálló jobbágyközség, Kisvác iratanyaga nem maradt fenn, de a település történetére vonatkozó kevés irat megtalálható az „anyaközség”, Püspökvác irataiban.

Váci Kerékgyártó Céh iratai

 1. kötet Mesterek nyilvántartása 1781–1855
 2. kötet Tanonclajstrom 1754–1833
 3. csomó Egyes személyekre vonatkozó iratok 1734–1863, é. n.
 4. csomó Keresztlevelek 1718–1859 A–Z
 5. csomó Iskolai bizonyítványok 1841–1863 C–W
 6. csomó Határozatok, kérvények 1830–1863
 7. csomó Számadások 1838–1852
 8. csomó Nyugták 1826–1863

Püspökvác Mezőváros Tanácsa Végrendeletek

A végrendeletek gyűjteménye számozatlan és számozott sorozatra oszlik. Az előbbibe több, a rendezésig felbontatlan végrendeletet is besoroltunk. A számozott sorozat nem követ szoros időrendiséget, mivel főként az 1850 előtti egy-két évtizedben több korábban keletkezett végrendeletet is utólag vettek nyilvántartásba. A számozott végrendeletekhez mutatót is készítettek. A végrendeletek másolati könyvei közül csak egy maradt fenn, de ebbe csak csekély számú végrendeletet másoltak be.
A vezetékneveket a ma előforduló formában adtuk meg, kivéve, ha ez nem volt megállapítható. Hasonlóan jártunk el a német nevekkel, melyeket a mai helyesírás szerint írtunk át, megadva az eredeti alakot is. S ha több változatban is előfordult egy-egy név, akkor zárójelben megadtuk az előforduló változatokat is. Zárójelben adtuk meg – ha megállapítható volt – a férj feleségének a nevét, amikor a házaspár nem együtt végrendelkezett.

Váci Kovács és Bognár Céh iratai

 1. kötet Céhszabályzat 1815
 2. irat Remekelési szabályok 1827
 3. kötet Céhjegyzőkönyv 1782–1871
 4. kötet Mesterek felvételének jkv. 1725–1759
 5. kötet Felszabadult tanoncok nyilv. 1727–1749
 6. kötet Molnár Máté vándorkönyve 1842
 7. irat Reichstein, Ludwig szabadulólevele 1858
 8. irat Webatovics József szabadulólevele 1862
 9. füzet Bonifert István tanoncigazolványa 1882
 10. csomó Egyes személyekre vonatkozó iratok 1727–1870 Cs–Sz + több személy
 11. csomó Keresztlevelek 1723–1829 B–Z
 12. csomó Iskolai bizonyítványok 1857–1871 K–V
 13. csomó Iparengedélyek 1864–1868 A–N
 14. csomó Vegyes iratok 1740–1839, .
 15. csomó Számadás befizetett pénzösszegekről 1781–1788
 16. csomó Nyugták 1808–1875
Results 1 to 20 of 780