1841 találat látható

Iratleírás
Részletes keresési lehetőségek
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:

310 eredmények digitális objektummal/tartalommal Digitális objektummal rendelkező találatok

Helytartótanácsi rendeletek közigazgatási ügyekben (intimata Consiliae Regiae Locumtenentialiae Hungariae in politics)

A M. Kir. Helytartótanács Győr városához intézett leiratai közigazgatási ügyekben a sorozatba sorolták be 1850-tõl 1853-ig a fehérvári polgári kerület főispánjának, majd Győr megyefőnökének a városhoz intézett átiratait tartalmazza. Iratok: 1714- 1848, illetve 1853-ig, névmutatók: 1714-1853 terjednek.

Győr Szabad Királyi város tanácsának iratai, levelezés (litterae missiles)

A város hatóságához más hivataloktól különböző ügyekben érkezett megkereső levelek. Iratok: 1743-1847. Névmutató: 1758. A Litterae Missiles több (egymással időben párhuzamos) sorozatból áll. Ezek közül az első levéltár rendezéskor keletkezett mesterséges gyűjteményt kell kiemelni, melyhez névmutató is készítettek 1758-ban.

Végrendeletek

Magánosok végrendeleteiből alkotott gyűjtemény: Az iratok időrendben 1-től 1600-ig terjedő sorszámmal vannak ellátva. Az anyaghoz betűrendes névmutató készült, amely az irat keletkezési évére, számára és régi elhelyezésére utal. Az 1850. utáni anyagot már nem sorszámozták a forrásokhoz, hanem betűrendbe szedték.

A város magánokiratai

A város által kötött szerződésekre és kezdeményezett perekre, továbbá határjárásokra, kiváltságokra, kegyúri jogokra stb., vonatkozó iratok. Az iratok az időrendi sorrendnek megfelelően 1-tõl 4991-ig terjedő sorszám szerint rendezettek. A név- és tárgymutató az irat keletkezési évére és számára utal. Ténylegesen az állag és mutatója tartalmazza az 1849-1854 közötti időszakot.

Fogalmazványok

A város tanácsához érkezett megkereséseknek, leiratoknak, leveleknek megválaszolt fogalmazásai különböző tárgyakban. Az iratok évenkénti újrakezdődő sorszámozás szerint rendezettek. Az 1743-tól 1752-ig keletkezett iratok egy csomóban vannak csoportosítva folyamatos sorszámozással. A név- és tárgymutatók évenként betűrendben készültek, amelyek tartalmazzák az érintett nevét, az irat keltét és számát.

81-100 találat a 1841 találat közül